Radę Nadzorczą Spółki powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej ustanowionej decyzją Zgromadzenia Wspólników:

  1. Rudolf Sobczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Marek Magdoń
  3. Ewa Klarenbach

Utworzył: Administrator dnia 2015-12-07 07:57

Ostatnio zmienił: Administrator dnia 2024-06-10 13:56