Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Przychodnia Lekarska RAD-MED jest spółką prawa handlowego powstałą dnia 02.01.2013r. w wyniku przekształcenia SP ZOZ w Radzionkowie. 

Spółka została utworzona Aktem Notarialnym Repertorium A numer 14768/2012 z dnia 05.12.2012 roku. 

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Radzionków posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Utworzył: Administrator dnia 2015-12-07 07:56

Ostatnio zmienił: Administrator dnia 2023-02-02 14:39